کتاب ها

سه شنبه ، 27 ارديبهشت 1401

نظريه اجتماعی و سياست هويت

اشتراک گذاری

عنوان  نظريه اجتماعی و سياست هويت

نویسنده ( نویسندگان )  کریج کالهون

مترجم (مترجمان)  محمد قلی‌پور- علی محمد زاده

ناشر  نشر جامعه شناسان

اخبار