کتاب ها

سه شنبه ، 27 ارديبهشت 1401

علم طراحی در گردشگری

اشتراک گذاری

 
موضوع اصلی: #گردشگری
نویسنده: دانیل فسن مایر
مترجم: هادی رفیعی دارانی و رویاسادات علوی‌پور
سال انتشار : ۱۳۹۸
چاپ: اول
قطع : وزیری
صفحات :  ۳۰۴
قیمت: ۳۹۰٠٠٠ ریال
ناشر:انتشارلت جهاد دانشگاهی مشهد 
 
 
 
 
 

اخبار