سه شنبه ، 20 ارديبهشت 1401

دکترقهرمان، دبیر علمی سمینار زیارت نوروزی(3)

اشتراک گذاری

دبیر علمی سمینار"زیارت نوروزی(3)؛ آمارها، برآوردها و چالشها" گفت: این سمینار با هدف بهينه نمودن سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های حوزه گردشگری تشکیل شد.

به گزارش پژوهشکده گردشگری دکتر آرش قهرمان در سمینار زیارت نوروزی(3) که به همت پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی برگزار شد،  با بیان اینکه ايام نوروز از دوره های زمانی پرتراکم حضور مسافران در شهر مشهد است؛ اظهار داشت: سياستگذاری و برنامه ريزی های اين دوره زمانی مستلزم همگامی دستگاههای اجرايي استان برای ارائه خدمات بهتر و ارتقای برند شهری مشهد است.

وی افزود: پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی بر اساس ماموريت ذاتی خود و به مثابه بازوی فکری دستگاههای اجرايي ، در صدد انباشت تجارب علمی و بهره برداری از آن و در خدمت سياستگذاری  های کم خطا و برنامه ريزی با بهره وری بالاتر بوده است .

این سمینار  در راستای سنت سالانه پژوهشکده و با حضور مدیران اجرایی بخش های دولتی، عمومی و خصوصی مرتبط با گردشگری و زيارت استان و اعضای هیات علمی پژوهشکده  گردشگری و دانشگاه فردوسی و با هدف بهينه نمودن سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های این حوزه تشکیل شد.

دبير علمی اين سمينار با تاکید بر اینکه باید از گم شدن پيام اصلی سمینار در انبوه  توليدات رسانه ای  اجتناب کرد؛ اظهار داشت: مهمترين پيام اين سمينار ضرورت توجه به کلان روندهاي اجتماعی ـ فرهنگی  است؛ که طبيعتا  حوزه زيارت و گردشگری مشهد از آن متاثر است. اين روندها عمدتا در قالب مطالعات طولی قابل تشخيص است.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری افزود: در اين سمينار نگرانی اين نهاد پژوهشی  نسبت به  تحولات مقصدگزینی ایرانیان و  امکان تداوم رکود در مقاصد زيارتی اعلام شد. همچنين ضرورت توجه به جهش مقاصد نوظهور و رقابتی‌تر شدن مقاصد زيارتی و گردشگری  بازتابی از این دگرگونی‌هاست؛ مورد تاکيد قرار گرفت . اين نکته در سخنرانی خانم دکتر رضوی زاده با شواهد روشنی به آن پرداخته شد .

دکتر قهرمان افزود: همچنين نیاز به آمادگی و بازتنظیم سیاست‌ها و استراتژی‌ها به ويژه در تصوير سازی از مشهد به مثابه يک مقصد سفر اهمیت دارد .يافته هایی پژوهش آقای دکتر اکبری نيز  بيانی ديگر از همين مساله است. بر اساس نتايج يافته های مذکور مسافران حاضر در شهر مشهد در زائران خلاصه نمی شوند و دو سنخ ديگر در کنار زائران، وجود دارند.

وی تاکید کرد: اجتناب از نگاه يکپارچه به مسافران شهری مشهد؛ از الزامات بهينه نمودن مديريت در اين حوزه است.

اخبار