يک شنبه ، 22 خرداد 1401

کسب رتبه اول جشنواره ملی تولیدات رادیویی در بخش مقالات پژوهشی توسط دکتر قهرمان

اشتراک گذاری

دکتر آرش قهرمان، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری در بخش مقالات پژوهشی جشنواره ملی تولیدات رادیویی موفق به کسب رتبه اول شد.

به گزارش پژوهشکده گردشگری مقاله باعنوان "نیازسنجی و ذائقه شناسی فرهنگی مخاطبان بین المللی آستان قدس رضوی" که منتج از طرحی با این عنوان است در این جشنواره به عنوان مقاله برتر انتخاب شده است.

دکتر آرش قهرمان عضو گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی است.

اخبار