پنج شنبه ، 27 دي 1397

تعهدنامه

اشتراک گذاری

« تعهد نامه شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت  گردشگری »

(ویژه فراگیران)

 1. داشتن حداقل مدرک کارشناسی ( مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری )                                  (برای دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی)
 2. داشتن حداقل مدرک کاردانی مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری(برای دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و راهنمایان طبیعت گردی وراهنمایان زمین گردشگری) و برای دوره های آشپزی و هتلداری مطابق آخرین سرفصل های ارائه شده از سوی دفتر که می بایست حتماً برای ثبت نام در نظر گرفته شود.
 3. شرط لازم جهت گذراندن  دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی تسلط به زبان انگلیسی در سطح Intermediate  می باشد.
 4. شرط لازم جهت گذارندن دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و راهنمایان   طبیعت گردی وراهنمایان زمین گردشگری جهت فراگیران به زبان انگلیسی تسلط در سطح Advanced می باشد.

از آنجائیکه میزان تسلط فراگیران  زبان انگلیسی، مد نظر می باشد مصاحبه از منبع خاصی نبوده و بنیه علمی فراگیران بطور کلی ارزیابی می شود.

 1. علاقمندان جهت شرکت در دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی غیر انگلیسی  زبان ، می بایست آشنایـــی کامل به یک زبان زنده و رایج چون ترکــی استانبولی ، فرانسه، عربــی، ایتالیایی، آلمانی، اسپا نیایی، ژاپنی، فارسی و کره ای و چینی و روسی داشته باشند.
 2. علاقه مندان جهت شرکت در دوره راهنمایان ایرانگردی  با زبان فارسی می بایست در زمینه تاریخ ادبیات ایران و جاذبه های فرهنگی – تاریخی ایران از اطلاعات کافی برخوردار باشند. بدیهی است امتحان جامع شفاهی پایان دوره این دسته از فراگیران بر اساس موارد اشاره شده و از طریق ارائه پروژه طبق دستورالعمل مربوط می باشند .
 3. فراگیران دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و راهنمایان طبیعت گردی وراهنمایان زمین گردشگری که زبان تخصصی انتخابی آنها غیر انگلیسی می باشد در صورت عدم تشکیل کلاس ملزم به ارائه پروژه طبق دستور العمل مربوط  می باشند.

تبصره: هزینه پروژه برای فراگیران دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و راهنمایان طبیعت گردی وراهنمایان زمین گردشگری غیر انگلیسی زبان از کل شهریه و معادل هزینه درس زبان تخصصی کسر می گردد.  لذا فراگیر نیازی به پرداخت شهریه مجزا نخواهد داشت.

 1. -اعتقاد به ادیان عنوان شده در قا نون اساسی جمهوری اسلامی ایران .( پیوست شماره 2 )
 2.  -قبولی در امتحان جامع (کتبی –  مصاحبه) برای اخذ گواهینامه پایان دوره الزامی می باشد. در غیر این صورت اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری ،هیچگونه مسئولیتی در قبال صدور گواهینامه نخواهد داشت.
 3.  طی نمودن دوره های  کوتاه مدت  گردشگـــری هیچگونه ضما نت اشتغال برای فراگیـــران ایجاد نمی نماید.
 4. فراگیران موظفند کلیه مراحل دوره های آموزش کوتاه مدت اعم از ثبت نام ، شرکت در کلاسها، شرکت در امتحان جامع (کتبی- مصاحبه) و ... را در یک استان پشت سر بگذارند . به عبارتی فراگیران در هر استانی که ثبت نام نموده اند ودر کلاسها شرکت کرده اند ، باید در جلسه امتحان جامع (کتبی- مصاحبه)  در همان استان حضور یابند .
 5. فراگیران دوره های آموزشی پس از ثبت نام و گذراندن دوره ، صرفاً به مدت 2 سال نسبت به احراز نمرات قبولی در دروس دوره ها و تکمیل پرونده فرصت خواهند داشت.
 6. در غیر این صورت پرونده آموزشی آنها از سوی مؤسسه مسدود و سپس امحاء خواهد شد و اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان نسبت به این گروه از فراگیران مسئولیتی نخواهد داشت.

 

اخبار