کتاب ها

سه شنبه ، 27 ارديبهشت 1401

شناسایی نقاط با ارزش شهری

اشتراک گذاری

حوزه مرتبط   جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان    شناسایی نقاط با ارزش شهری

نویسنده ( نویسندگان )          محمد رحیم رهنما، غلام رضا عباس زاده - مصطفی امیرفخریان- حسین آقاجانی

ناشر        جهاددانشگاهی

اخبار