يک شنبه# #،# #08# #خرداد# #1401

معرفی

اشتراک گذاری

مرکز خدمات تخصصی گردشگری در دی ماه سال 1393 و با هدف توانمندسازی فعالین بازار گردشگری آغاز به کار کرد. این مرکز با ایجاد ارتباط میان بخش آکادمیک گردشگری و بازار گردشگری، سعی در ارتقا کیفیت خدمات، بهبود جایگاه و توسعه صنعت گردشگری کشور را دارد.

وجود گروه های پژوهشی اقتصاد گردشگری، جامعه شناسی گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی گردشگری، با سوابق پژوهشی در حوزه های تخصصی خود که ابعاد مختلفی از گزدشگری را مورد توجه قرار داده اند، از نقاط قوت پژوهشکده گردشگری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی می باشد. لذا، استفاده بهینه از این پتانسیل علمی، زمینه مناسبی برای ارائه خدمات تخصصی توسط مرکز خدمات تخصصی گردشگری، ایجاد می کند.

گستره فعالیت و ارائه خدمات این مرکز با توجه به رشد و توسعه آن، ابتدا به شهر مشهد، استان خراسان رضوی و در ادامه به کل کشور، بصورت گسترده، خواهد بود. شناسایی کمبود ها و نیازهای گردشگران در فضای مجازی و غیر مجازی در مراجعه به مراکز گردشگری شهر مشهد و استان خراسان رضوی از اهداف اولیه مرکز است تا پس از آن بتوان چشم اندازی مناسب و مشخص برای تعیین وظایف مرکز، ارائه نمود.

در این راستا فراهم سازی زمینه شناخت و معرفی بهتر جاذبه های گردشگری از طریق نقشه ها، کتابچه ها و بروشورها به گردشگران، در کنار ارائه مشاوره به فعالان عرصه گردشگری (دفاتر خدمات هوایی و مسافرتی، هتل ها، سازمان ها و ....) به همراه برگزاری کارگاه ها و نشست های تخصصی، می تواند عامل مهمی در راستای پیشبرد صنعت گردشگری کشور باشد.

مهمترین محورهای ارائه خدمات مرکز به شرح زیر است:

برگزاری دوره های آموزشی گردشگری (کوتاه مدت و بلند مدت)

برگزاری کارگاه های آموزشی گردشگری

انجام پروژه های تخصصی گردشگری

نیاز سنجی و پتانسیل یابی طرح های گردشگری

تهیه نقشه های گردشگری

چاپ کتب تخصصی

طراحی و برگزاری تورهای آموزشی گردشگری (درون شهری و برون شهری)

طراحی و برگزاری تورهای آموزشی تخصصی (درون شهری و برون شهری)

طراحی و برگزاری تورهای بین المللی (نمایشگاه ها و فستیوال های بین المللی)

ارائه خدمات مشاوره ای جهت شرکت در رویداد های بین المللی (نمایشگاه ها و فستیوال ها)

برگزاری همایش ها و کنفرانس های تخصصی

طراحی و برگزاری رویدادهای گردشگری

ارائه خدمات مشاوره ای جهت برگزاری کنفرانس ها و همایش ها

ارائه خدمات اطلاع رسانی جهت معرفی و شناخت بهتر جاذبه های گردشگری

اخبار