کتاب ها

 • عنوان کتاب:مبانی اقتصاد گردشگری و کاربردهای ان

  نویسندگان:

  مترجم:

  سال چاپ:

 • عنوان کتاب:توسعه گردشگری؛ نظریه‌ها، رویکردها و مدل‌ها

  نویسندگان:احمد رومیانی و آرش قهرمان

  مترجم:

  سال چاپ:1402

 • عنوان کتاب:واکاوی گردشگری سلامت

  نویسندگان:

  مترجم: اکبر قاسمی یالقوز آغاج، میر حجت نجفی نسب، معصومه توانگر

  سال چاپ:1401

 • عنوان کتاب:سیمای گردشگران ایران

  نویسندگان:حامد بخشی

  مترجم:

  سال چاپ:1400

 • عنوان کتاب:فضاهای شهری- مکان‌های گردشگری: قلمروهای گردشگری شهری

  نویسندگان:هایلر، گریفین، ادورادز 

  مترجم: مژگان ثابت تیموری، حسین مبینی، علی علیزاده، مصطفی محمدی

  سال چاپ:1400

 • عنوان کتاب:جایگاه مکان های با ارزش هویتی - معنایی در شهرهای مقصد گردشگری

  نویسندگان:معصومه توانگر؛ مژگان ثابت تیموری؛ حسین مبینی

  مترجم:

  سال چاپ:1399

 • عنوان کتاب:گردشگری دینی و مدیریت زیارت

  نویسندگان:رزاق راج و کوین گریفین

  مترجم: ندا رضوی زاده و احمد فلاح کهن

  سال چاپ:1398

 • عنوان کتاب:انداختن نردبان

  نویسندگان:هاجون چانگ

  مترجم: جواد براتی و همکاران

  سال چاپ:1398

 • عنوان کتاب:مطالعات برنامه آمایش سرزمین استان خراسان رضوی

  نویسندگان:سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی و سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی(گروه توسعه پایدار شهری و منطقه ای)

  مترجم:

  سال چاپ:1398

 • عنوان کتاب:غذا، کشاورزی و گردشگری

  نویسندگان:کاتیا لورا سیدالی

  مترجم: هادی رفیعی دارانی و راحله والی‌زاده اردلان

  سال چاپ:1398

اخبار