کتاب ها

سه شنبه ، 27 ارديبهشت 1401

جایگاه مکان های با ارزش هویتی - معنایی در شهرهای مقصد گردشگری

اشتراک گذاری

موضوع اصلی: #گردشگری
 نویسندگان:معصومه توانگر؛ مژگان ثابت تیموری؛ حسین مبینی
 سال انتشار : ۱۳۹۹
 چاپ: اول
 قطع : وزیری
 صفحات :  182
 قیمت: 390000 ریال
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

اخبار