کتاب ها

پنج شنبه# #،# #19# #مرداد# #1402

فضاهای شهری- مکان‌های گردشگری: قلمروهای گردشگری شهری

اشتراک گذاری

فضاهای شهری- مکان‌های گردشگری: قلمروهای گردشگری شهری
 
موضوع اصلی: #گردشگری
 نویسندگان:هایلر، گریفین، ادورادز 
مترجمان: مژگان ثابت تیموری، حسین مبینی، علی علیزاده، مصطفی محمدی
ویراستار:رضا رضوانی
 سال انتشار : 1400
 چاپ: اول
 قطع : وزیری
 صفحات :  320
 قیمت: 950000 ریال
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

اخبار