يک شنبه ، 01 خرداد 1401

سامانه‌ی کنترل دسترسی لوتوس

اشتراک گذاری

سامانه کنترل دسترسی لوتوس، یک فناوری رشد یافته برمبنای RF-ID می باشد و از دو بخش سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده است. این طرح براساس نیاز اماکن اقامتی نسبت به مقوله کنترل تردد مسافران مطرح گردید. امروزه مسافرین برای تردد به اتاق های محل اقامت خود بجای کلیدهای فلزی قدیمی از کارت های هوشمند استفاده می نمایند. مهمترین عامل باز دارنده در استفاده از این تکنولوژی قیمت بالا در کنار خدمات پشتیبانی ضعیف در محصولات وارداتی می باشد. لوتوس یک سامانه کنترل دسترسی به دستگاههای الکتریکی است که از طریق یک نرم افزار واسط مدیریت و راهبری می شود همچنین می توان از آن گزارش عملکرد استخراج نمود. در بومی سازی آن علاوه بر موارد امنیتی و کیفیت محصول به سلیقه و خواست مصرف کننده ایرانی توجه ویژه ای گردیده است.
 

اخبار