يک شنبه ، 01 خرداد 1401

سامانه اشتغال دانش آموختگان

اشتراک گذاری

اشتغال دانش آموختگان که هم اکنون به یکی از دغدغه های مهم سیاستگذاران کشور تبدیل شده است و از آنجایی که مهم ترین رسالت حوزه آموزش عالی تربیت نیروی کار ورزیده و متخصص در علوم و زمینه های علمی مختلف بوده یکی از مهم­ترین دغدغه­های آن یافت پاسخ سوالاتی همچون تعداد متخصص مورد نیاز در هر رشته و زمینه علمی، شناسایی زمینه­ها و فرصت­های کاری جدید جهت تدوین رشته­های مربوطه، سنجش کیفیت و هم­خوانی سرفصل دروس هر رشته متناسب با نیاز محیط صنعت مربوطه و مواردی از این دست بوده است. ایجاد سامانه اشتغال دانش­آموختگان با لزوم پاسخ به سوال­های فوق طراحی و اجرا گردیده و به دنبال تصحیح خروجی­های آموزش عالی کشور است. این سامانه در فاز دوم با اتصال به محیط صنعت با کمک سازکار آنلاین خود نه تنهای به روند یافتن کار و جویای­کار به دانش­آموختگان و مدیران منابع انسانی بنگاه­های اقتصادی کمک نموده بلکه می­تواند با تحلیل رفتار صنایع مختلف در این سامانه، مدیران و برنامه ریزان بخش آموزش عالی کشور را جهت سنجش کیفیت سرفصل­های رشته­های مختلف یاری نماید.

اخبار