دوشنبه# #،# #21# #شهریور# #1401

دبیر نشست اقتصاد زیارت و گردشگری شهر مشهد: استفاده از فضاهای رایگان به دهک های آسیب پذیر و یا در ایام پیک حضور زائران؛ محدود شود

اشتراک گذاری

دبیر نشست "اقتصاد زیارت و گردشگری شهر مشهد" گفت: ارايه خدمات  شهری پايدار به زائران، مستلزم توجه به ابعاد درآمدزايي سفر است.

 

به گزارش پژوهشکده گردشگری دکتر آرش قهرمان 12مرداد ماه در دومین نشست تخصصی اقتصاد زیارت و گردشگری مشهد که در مجموعه پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: شهری چون مشهد که بر اساس اساد بالادستی توسعه ، اقتصادی زيارت و گردشگری محور دارد ؛ نمی تواند نسبت به جذب منابع مالی از مسافران کم توجه باشد . زيرا استمرار خدمات شهری به زائران مستلزم  حفظ و توسعه زير ساختهای شهری و جذب سرمايه گذار است و اين مهم از مجرای توجه به ابعاد درآمد زايي حضور مسافران تامين می شود.


عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری افزود: يک شهر فقير توان ارائه خدمات مستمر  به زائران را ندارد. اگر بپذيريم که گردشگری کريدور توليد اشتغال است و اشتغال يعنی کاهش بيکاری و بيکاری ام المفاسد است؛  درخواهيم يافت که يک شهر با درصد بالای بيکاری و حاشيه نشينی ، شهر امنی برای زائران نخواهد بود . بنابراين نگاه اقتصادی به سفر ، مقتضای استمرار خدمات و بالا بردن سطح کيفی آن است.


وی گفت: در چنين چهارچوبی برای توجه همزمان به ابعاد اقتصادی و فرهنگی سفر و ايجاد تعادل بهينه ، دو ملاحظه بايد در الگوی بهره برداری  از اين فضاها رعايت شود : نخست آنکه فضاهای اقامتی ارزان قيمت صرفا در بخشی از ايام پيک که بازار توان پاسخ گويي کامل به نيازهای حوزه سفر را ندارد ؛ در اختيار زائران قرار گيرد . دوم واگذاری اين فضاها محدود به دهک های آسيب پذير زائران باشد.

اخبار