دوشنبه ، 21 شهريور 1401

به گشت تصویر از مشهد ؛ زیرساختی فرهنگی برای توسعه شهری

اشتراک گذاری

رشد و توسعه بهینه هر شهر، مستلزم ارتقای برند شهری مناسب برای آن است. برند شهری در واقع توصیفی است که دیگران در خلوت نسبت به آن شهر دارند.

به گزارش پژوهشکده گردشگری دکتر آرش قهرمان در یادداشتی با بیان این مطلب درسایت شهرداری مشهد افزوده است: چنین تصویری می‌تواند از سویی محرک حضور نخبگان اقتصادی و علمی برای بقای در آن مقصد با مکانیزم اجتناب از مهاجرت به شهر یا کشوری دیگر و از دیگر سو جذب‌کننده نخبگان فکری و اقتصادی به آن شهر با مکانیزم مهاجرت به داخل باشد.

عضو پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی در ادامه آورده است: اگر بپذیریم سرمایه‌های اصلی هر شهر، نیروی انسانی کارآمد و حضور جریان سرمایه در آن است؛ در پرتوی چنین نگاهی قاعدتا با انباشت نیروی انسانی کارآمد، رشد و توسعه شهری سرعت و شتابی روز افزون می‌گیرد. بنابراین تصویر سازی از شهر اهمیت روز افزونی می‌یابد. افزون برآن، چنین تصویر مناسبی از شهر، بستر مناسبی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی می‌شود . شهری مانند مشهد که اقتصاد زیارتی ـ گردشگری پایه دارد و توسعه آن بیش‌تر از آنچه بر اساس ظرفیت‌های صنعتی یا کشاورزی باشد؛ بر اساس گردش مالی ناشی از حضور زائران و گردشگران آن است؛ ضرورت بهسازی این تصویر ذهنی، واضح و مبرهن است.

وی افزوده است: پیامد این رویکرد، انتخاب آن شهر به عنوان مقصد سفر و افزایش دوره حضور زائران و گردشگران است. در یک چنین چهارچوبی اهمیت بهسازی تصویر از شهر ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌نماید. در شهرهای توسعه یافته دنیا، بخش قابل توجهی از این مسئولیت خطیر همواره بر دوش شهرداری‌ها گذاشته شده است. در پرتوی چنین بینشی هر نوع هزینه کرد در آن راستا، نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

دکتر قهرمان تاکید کرده است: امر مذکور برای شهر مشهد، ضرورت بیشتری را می‌طلبد. با وجود بارگاه منور امام هشتم علی بن موسی الرضا (علیه الاف تحیه و السلام) ظرفیت ممتازی پدیدار گشته که این شهر ،کانون حضور شیعیان و محبان غیر شیعی آن امام همام است. شهری که بنا است در قامت یک جهان شهر، محل تالیف وتقریب مذاهب اسلامی بشود ؛ چنین چشم انداز و ماموریتی، اقتضای تصویرسازی بهینه برای آن را می‌نماید.

پژوهشگر پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی در ادامه این یادداشت به ظرفیت‌های دیگر شهر مشهد مثل وجودآرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی اشاره کرده و نوشته است: وجودآرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی شهر مشهد را به قطب توسعه و پاسداشت زبان فارسی تبدیل کرده است و قاعدتا ایفای آن نقش به‌سزایی در حفظ و ارتقای هویت ایرانی ما دارد؛ هویتی که می‌تواند بسان سدی سترگ در برابر هجمه فرهنگ‌های بیگانه عمل نماید. چنین ظرفیتی در مشهد خود می‌تواند کانون حضور کشورهای فارسی زبان در دنیا قرار گیرد؛ تمام این ظرفیت‌ها درگاهی برای ورود سرمایه و کوریدوری برای توسعه اشتغال در اقتصاد این شهر است.

وی افزوده است: پر واضح است که زیر ساخت فرهنگی تمام این اهداف، تصویر سازی مناسب برای این شهر است و در این راستا نقش و مسئولیت روابط عمومی شهرداری غیر قابل انکار است. افزون بر انعکاس دقیق و سریع اخبار که خود فضا را برای شایعه سازان تنگ و محدود می‌کند؛ استخراج عناصر فرهنگی یک شهر از دل سرمایه‌های فرهنگی ـ تاریخی آن و اشاعه آن با ابزارها و قالب‌های مناسب، توان بازسازی و بهگشت این تصویر را بیشتر می‌کند.

وی در انتها آورده است: مقابله با مشهد هراسی، تقویت دیپلماسی عمومی، افزایش قدرت نرم ایران در داخل و خارج و بازاریابی بین المللی کالاها و خدمات نیازمند اطلاعاتی درباره تصویر ایران و مشهد است. در این فضای پر هیاهوی رسانه‌ای و ازدحام شبکه‌های اجتماعی، وجود یک نهاد رسمی همچون روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری باظرفیت تولید محتوای چند زبانه که به انعکاس وضعیت شهر پردازد، مسیری برای سامان بخشی این حوزه به شمار می‌رود.

 

اخبار