پنج شنبه ، 21 مهر 1401

بازدید سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی

اشتراک گذاری

سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رییس جهاد دانشگاهی از پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی بازدید کرد.

 روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رییس جهاد دانشگاهی عصر ۲۰ مهرماه ضمن بازدید از پژوهشکده گردشگری از دستاوردهای طرح های پژوهشی این پژوهشکده در گروه های جامعه شناسی گردشگری، مدیریت و برنامه ریزی گردشگری و اقتصاد گردشگری  مطلع شد.

در این دیدار که با همراهی مهندس حاتمی رئیس پژوهشکده گردشگری و دیگر مدیران این مجموعه انجام شد؛ دکتر هادی رفیعی در خصوص هر بخش و طرح های انجام شده؛ توضیحاتی ارائه داد.

اخبار