دوشنبه ، 19 دي 1401

حضور مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی

اشتراک گذاری

حضور و بازدید دکتر صمد نژاد ابراهیمی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و هیات همراه در پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی

 

 

 

 

اخبار