سه شنبه# #،# #10# #بهمن# #1402

مسوول  طرح"موج دوم پیمایش ملی ارزش ها، نگرش ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران": این طرح با حجم نمونه 5 هزار نفر انجام شده است

اشتراک گذاری

 

دکتر بخشی، مسوول  طرح"موج دوم پیمایش ملی ارزش ها، نگرش ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران" در اولین نشست این طرح با عنوان «نقد و بررسی روش شناسی پیمایش ملی گردشگری گفت »: زمان اجرای پیمایش مهرماه انتخاب شد که بیشترین نزدیکی زمانی را به نقطع اوج سفرهای سالانه، یعنی شهریورماه داشته باشد تا پاسخگویان بخش بیشتری از تجربه سفر خود را به خاطر داشته باشند.

 

وی درباره اجرای پرسشنامه گفت: سه موضوع ابزار سنجش، شیوه اجرای ابزار، و نمونه گیری در هر پیمایشی می بایستی معین شود.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری به طرحواره پیمایش ملی ارزش ها، نگرش ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران اشاره کرد و گفت: مفاهیمی چون انگیزه سفر، جستجوی اطلاعات، رضایت و وفاداری از مفاهیمی بوده که در این پیمایش سنجیده شده است.

وی افزود: در این پیمایش نگرش و رفتار گردشگران در حوزه های مقصد سفر، اقامتگاه، وسیله حمل و نقل، استفاده از خدمات غذا و پذیرایی، بازدید از جاذبه های گردشگری و خرید و سوغات سنجیده شده است.

وی سپس به چالش ها و گزینه های پیش روی اجرای  پیمایش اشاره کرد و گفت: اینکه پرسشنامه در مبدا تکمیل شود یا مقاصد گردشگری پرسشی بود که در مورد آن تصمیم گرفتیم تکمیل پرسشنامه در مبدا را انتخاب کنیم.

دکتر بخشی از ویژگی های متفاوت این پیمایش با موارد مشابه را انتخاب تصادفی از میان مقاصد سفر گردشگران و نیز انتخاب تصادفی از میان جاذبه­ ها و اخذ اطلاعات تفصیلی از آنها دانست و این امر را موجب همگنی بیشتر در توصیف تجربه گردشگری مردم دانست.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی در خصوص نمونه گیری پیمایش گفت: حجم نمونه انتخاب شده برای گردشگری داخلی 5000 نفر بود که به شیوه طبقه ای متناسب با حجم بر اساس جمعیت استان ها و نیز جمعیت نقاط شهری و روستایی کشور انتخاب شده بود.

وی شیوه اجرای پرسشنامه را با استفاده از مصاحبه تلفنی و با انتخاب تصادفی از میان شماره­های تلفن­های همراه عنوان کرد و طولانی بودن پرسشنامه و قابل فهم نبودن برخی مفاهیم برای افراد کم سواد بخشی از مشکلات و چالش های این پیمایش عنوان شد.

وی با برشمردن چالش‌های جمع آوری داده شامل مکان، زمان پرسش و .... در این طرح،  یکی از مهمترین چالش‌ها را وقت گذاشتن پاسخگو تا انتهای پرسشنامه عنوان کرد.

اخبار