سه شنبه# #،# #10# #بهمن# #1402

رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی: علوم انسانی در ساحت علم نقش پررنگی ایفا می‌کند

اشتراک گذاری

رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت علوم انسانی در موضوعاتی همچون حل کننده مسائل حکمرانی، مالی و اجتماعی، اظهار کرد: علوم انسانی در ساحت علم نقش پررنگی ایفا می‌کند.

ه گزارش پژوهشکده گردشگری به نقل از روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر حسین امینی مشهدی در جلسه با همکاران پژوهشکده گردشگری گروه پژوهشی توسعه پایدار شهری-منطقه‌ای و مرکز تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان با اشاره به چهار حوزه علم که شامل اندیشه، توسعه علم، توسعه فناوری (همراه با نوآوری) و کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان می‌شود، بیان کرد: خاستگاه اندیشه در حوزه علوم انسانی است که شامل نگرش‌ها، دانش‌ها و مهارت‌ها می‌باشد.

امینی در ادامه سخنانش گریزی بر ضرورت ارتقای بهره‌وری سازمانی زد و افزود: رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری و رشد مبتنی بر تحقق بهره‌وری دو عامل تعیین کننده در رشد سازمان‌ها است که مورد اول نیازمند امکانات مالی است اما بهره‌وری به گواهی تجربه و علم از دو مسیر نظام تدبیر درست و نفوذ نوآوری و فن اوری امکان تحقق دارد.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی حسن تدبیر در سازمان را مساله‌ای با اهمیت دوچندان عنوان کرد و گفت: در این رابطه پژوهشکده گردشگری و گروه‌های پژوهشی علوم انسانی سازمان جهاددانشگاهی می‌تواند نقش مهمی ایفا و کمک‌های موثری را به تمام سازمان نیز ارائه کند.

امینی تصریح کرد: ضرورت دارد تا انباشت علمی که در پژوهشکده صورت گرفته را متناسب با نیازهای استانی و ملی به جامعه جهت دهی کنیم.

وی با ارائه پیشنهادی مبنی بر تغییر نام پژوهشکده گردشگری به پژوهشکده علوم انسانی، خاطرنشان کرد: این پتانسیل وجود دارد تا بر روی بیانیه گام دوم انقلاب اقدامات پژوهشی جامع و فاخری انجام دهیم، چراکه جای خالی این مساله در پژوهشکده ملموس است و باید اقدامات ویژه‌ای در این رابطه صورت پذیرد.

اخبار