دوشنبه# #،# #23# #بهمن# #1402

کارگاه تدوین بسته سفر گردشگری سلامت

اشتراک گذاری

 

کارگاه تدوین بسته سفر گردشگری سلامت
مدرس: رضا رضوانی

زمان:۳۰ بهمن ۱۴۰۲

مکان: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی

هزینه ثبت نام: ۵۰۰ هزار تومان

تماس جهت ثبت نام:۳۱۹۹۷۵۳۸_۰۵۱  /  ۰۹۰۱۶۹۷۰۱۲۰

اخبار