پنج شنبه# #،# #03# #اسفند# #1402

دکتر بخشی در نشست «توصیف تحلیلی گردشگری پزشکی در گردشگران داخلی و خارجی کشور»: مشهد در صدر شهرهای مورد مراجعه زائران خارجی و گردشگران داخلی برای درمان است

اشتراک گذاری

مشهد در صدر شهرهای مورد مراجعه زائران خارجی(۸۹٪) و گردشگران داخلی(۲۱٪) برای درمان است

دکتر حامد بخشی در نشست «توصیف تحلیلی گردشگری پزشکی در گردشگران داخلی و خارجی کشور» از سلسله نشست‌های"موج دوم پیمایش ملی ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران" با بیان این مطلب افزود: دو شهر مشهد و اصفهان پایگاه اصلی سفر گردشگران برای درمان است. علت اینکه مراجعه به مشهد حتی بیش از تهران است پایین بودن هزینه خدمات درمانی در مشهد است.

وی افزدود: از میان زائران خارجی 18درصد و از میان گردشگران داخلی 11درصد و از میان گردشگران خارجی خیلی اندک(2% که بدون برنامه قبلی بود) تجربه درمانی در سفر داشته اند.

 وی با اشاره به اینکه از هر 5 زائر یک نفر تجربه درمانی و از هر 10 نفر گردشگر داخلی یک نفر تجربه درمانی داشته است، اظهار داشت: زائرین عمدتا از کشورهای همسایه بودند که نیمی از آنها به بیمارستان مراجعه داشته اند.

وی افزود: از میان زائران خارجی، 47% به بیمارستان، 21% مطب، 12% به دندانپزشکی،7% درمانگاه و  5% کلینک زیبایی مراجعه داشته اند که همانطور که می بینید مراجعات ندانپزشکی سهم بالایی داشته که عمدتا برنامه ریزی شده و برای زیبایی بوده است.

وی ادامه داد: از میان گردشگران داخلی به 33% به بیمارستان، 32% مطب، 3% به دندانپزشکی،27% درماگاه و  1% کلینک زیبایی مراجعه داشته اند.

دکتر بخشی با بیان اینکه در صدر دلایل مراجعه به چشم پزشکی با 20% و سپس بیماری های داخلی(گوارشی، کبدی و...) با 18%   بوده است، افزود: پس از آن دندانپزشکی %16، بیماری های قلبی، ارتوپدی و زنان و نازایی 9% و سپس زیبایی 7% از دلایل مراجعه را تشکیل می دادند.

وی ادامه داد: از میان گردشگران داخلی سرماخوردگی با 28% در صدر مراجعات بوده است که در واقع مراجعه پیش بینی نشده و اتفاقی بوده است و پس از آن بیماری های داخلی و ارتوپدی از موضاعات مراجعه بوده است.

نحوه یافتن درمانگاه برای زائران خارجی توصیه دوستان و آشنایان55% درحالیکه این میزان برای گردشگران داخلی 31% بوده است. پس از آن معرفی راهنمای تور(3%) و مراجعه قبلی (15%)برای زائران خارجی نحوه یافتن بوده است.

وی افزود همچنین 35% گردشگران داخلی با آشنایی قبلب به مرکز درمانی مراجعه داشته اند. پرس و جو در شهر(14%) و توصیه پزشک فرد در شهر مبدا (9%)  برای گردشگران داخلی نحوه یافتن درمانگاه بوده است.

دکتر بخشی گفت: در میان زائران خارجی و گرشگران داخلی عمده نارضایتی‌ها به ترتیب از هزینه بالای خدمات پزشکی،سرعت پایین ارائه خدمات ویزیت ودرمان و معطلی زیاد برای گرفتن نوبت درمان بوده‌است.

 وی اظهار داشت: در گردشگری پزشکی رضایتمندی زائران خارجی از تشخیص ومداوای درست پزشک(33%)، سپس هزینه مناسب خدمات پزشکی و درمانی(27%) و بعد برخورد مطلوب پزشک و سرعت بالای ارائه خدمات(23%) بوده است.

 مدیر علمی "موج دوم پیمایش ملی ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران" گفت: بیشترین میزان رضایتمندی گردشگران داخلی از برخورد مطلوب پزشک(۵۱٪)و برخورد مطلوب کادر درمان و هزینه مناسب خدمات پزشکی و درمانی(۲۳٪)بوده‌است.

وی  متوسط هزینه درمان برای زائران خارجی ۶۷۵ دلار و برای گردشگران داخلی۳ میلیون تومان عنوان کرد.

 ٪۸۲زائران خارجی مراجعه کننده به مراکز پزشکی از تجربه درمان رضایت داشته‌‌اند این نسبت برای گردشگران داخلی 78% بوده‌است.

 

اخبار