دوشنبه# #،# #21# #اسفند# #1402

درخشش عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در مسابقه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲

اشتراک گذاری

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی موفق به کسب مقام دوم بخش مقاله در مسابقه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ شد.

به گزارش پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، دکتر ندا رضوی زاده جایزه مقاله دوم را برای مقاله «سیمای گردشگری داخلی ایران: کمینه‌گرا و غیرسازمان‌یافته» را دریافت نمود.

همچنین دکتر ندا رضوی زاده برای مقاله "تغییر مسیر ایرانیان:مقاصد نوظهور سفر و روندهای تحمل" مورد تقدیر قرار گرفت.

روزنامه‌نگاریِ آمیخته با تحلیلِ داده در سال‌های اخیر در رسانه‌های دنیا مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفته و به موضوعات مختلفِ علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، کسب‌وکار و … راه یافته است. در این شیوه از مقاله‌نویسی، نویسنده با استناد به داده‌ها روایتی پژوهشگرانه و گیرا برای تحلیل یک موضوع ارائه می‌کند.

اخبار