چهارشنبه# #،# #05# #اردیبهشت# #1403

دکتر رضوی زاده: مقاصد سنتی برای آکه بتوانند درعرصه رقابت باقی بمانند باید خیلی نوگراتر باشند

اشتراک گذاری

 

دکتر ندا رضوی‌زاده، عضو هیات علمی گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، گفت: از سال 1390 تا 1398 سهم سفرهای با هدف زیارت به کندی در حال کاهش است، در حالی که سهم سفرهای دیدار بستگان و آشنایان افزایش نسبی داشته است.

 

وی در ششمین سمینار نوروزی که توسط پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، افزود: بر اساس داده های مرکز آمار ایران،  نرخ رشد سفرها به خراسان رضوی (مشهد)  27درصد بوده و این در حالی است که نرخ رشد تعداد سفرهای کل کشور 42 درصد بوده است.

 

وی تشریح کرد: این ارائه بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و در طی سال های 90 تا 98، 22 استان مقصد انتخاب و در 7 مجموعه سازماندهی شد.

 

به گفته وی، این 7 مجموعه شامل پایتخت (استان تهران)، مجموعه زیارتی(خراسان رضوی و قم)، مجموعه میراثی (فارس، اصفهان، یزد و کرمان)، مجموعه طبیعی نوار شمالی (گلستان، مازندران، گیلان)، مجموعه غرب و شمال غرب (همدان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان)، مجموعه تجاری جنوب (هرمزگان، سیستان و بلوچستان) و مجموعه طبیعی جنوب (خوزستان و بوشهر) می‌باشند.

وی با اشاره به اینکه میانگین نرخ رشد تعداد گردشگران در طی سال‌های 90 تا 98 برای مجموعه‌های فوق در حدود 4درصد بود، ادامه داد: میانگین نرخ رشد تعداد سفرها در بهار با اقامت شبانه برای مجموعه تجاری جنوب 18 درصد، پایتخت 6 درصد، نوار طبیعی شمالی 5 درصد، نوار طبیعی جنوبی 5درصد، میانگین کل کشور 4درصد، میراثی 4درصد، زیارتی 3درصد و مجموعه غرب و شمال غرب 2 درصد بوده است.

 

عضو هیات علمی گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی تصریح کرد: این آمارها نشان می دهد که سهم سفرهای با هدف زیارت به کندی در حال کاهش است، در حالی که سهم سفرهای دیدار بستگان و آشنایان افزایش نسبی داشته و سهم سفرهای با هدف تفریحی نسبتا ثابت داشته است.

 

 

وی در بحث مانگاری گردشگران گفت: میانگین ماندگاری مقاصد، مقاصد طبیعی جنوب، تجاری جنوب، غرب و شمال غرب ماندگاری بالاتری نسبت به میانگین سالانه کشور داشته اند. مقاصد زیارتی و میراثی و حتی مقاصد طبیعی شما میانگین کمتری دارند.

وی با اشاره به تحولاتی چون بحران اقتصادی،تغییرات دموگرافیک و جابجایی نسلی، دگرگونی های زیاد سیاسی_فرهنگی و تغییرات اجتماعی و تحولات رفتاری تاکید کرد: این تغییرات بر برندینگ مقاصد و تصمیم گیری نسل به استقلال رسیده دهه 60 تاثیر گذار است.

دکتر رضوی زاده با اشاره به اینکه نمی توانیم بیرون از کلان روندهای جهانی باشیم، گفت: تحولات فرهنگی مثل مصرف گرایی، اهمیت پیدا کردن مصرف در بیان فردیت با انتخاب ها، با مصرف و فرهنگ نمایش در ترکیب با دگرگونی های تکولوژیک، دگرگونی های شبکه های اجتماعی تصویری و خود نمایشی آدم ها با مصارف و سفرهاشون؛ بر شکل گیری مقاصد گرشگری موثر است.

وی تاکید کد: بازار به شدت رقابتی شده است، برغم فشارهای اقتصادی، با شیب کمی سفرها افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه گردشگری و فعالیت فراغتی از جنس گردشگری در سبد خانوار همچنان حفظ شده است، گفت" سفر وجود دارد اما مدتش کوتاه تر شده است، کم هزینه تر و بسیار مقتصدانه شده است. و در واقع کمیت بر کیفیت غلبه کرده است.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی با بیان اینکه مقاصد متعددی وارد عرصه رقابت شده اند؛ گفت مقاصد سنتی برای آکه بتوانند خودشان را حفظ کنند باید خیلی نوگراتر باشند.

وی وی با بیان اینکه آنچه دیده می شود تحولی است که محبوبیت مقاصد جدید را نشان می دهد؛ افزود: نسل جدید خواهان تجربه های جدید است و گردشگری تجربه و رویداد رونق دارد.

اخبار