چهارشنبه# #،# #12# #اردیبهشت# #1403

تبیین مدل خدمت مردمی و سازمانی زائرین حضرت رضا(ع)

اشتراک گذاری

#اینفوگرافی_طرح

عنوان طرح: تبیین مدل خدمت مردمی و سازمانی زائرین حضرت رضا(ع)

مدیر علمی طرح:مرضیه رضازاده

کارفرما: مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

سال: 1401

اخبار