يک شنبه# #،# #14# #آذر# #1400

کارگاه

اشتراک گذاری

کارگاه  "بروزرسانی عملیاتی جداول داده-ستانده برگزار می شود.

به گزارش پژوهشکده گردشگری؛ کارگاه  بروزرسانی عملیاتی جداول داده-ستانده 20 و 21 آذر ماه برگزار می شود.

جداول داده-ستانده (Input-Output) به عنوان ابزاری کاربردی با هدف برنامه ریزی اقتصادی، در سطح بین الملل کاربرد گسترده ای دارد. این کارگاه به منظور آمادگی عملی برای برنامه ریزان و کارشناسان دستگاههای مرتبط با امر برنامه ریزی ملی و منطقه ای و همچنین برای دانشجویان رشته اقتصاد قابل کاربرد است. این کارگاه از سلسله کارگاه هایی است که با هدف انتقال دانش کاربردی در سطح استان خراسان رضوی توسط گروه اقتصاد پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی در حال اجراست.

مدرس این کارگاه دکتر جواد براتی، عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی است که در آن مباحث  مفاهیم و ساختار جداول داده-ستانده،  پایه های آماری،  تلفیق جدول متقارن،  معرفی مدل RAS تعدیل شده و بروزرسانی جدول داده-ستانده را مطرح می کند.

در این کارگاه همراه داشتن لپ تاپ یا تبلت الزامی است و به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه از سوی جهاددانشگاهی اعطا خواهد شد.

کارگاه  بروزرسانی عملیاتی جداول داده-ستانده  20 و 21 آذر ماه؛ از ساعت 12 الی 14 در سالن شورا پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی برگزار می شود.

 هزینه شرکت در کارگاه برای دانشجویان 300 هزار تومان  و شرکت  آزاد 400 هزارتومان است.

متقاضیان فیش واریزی به شماره حساب 35545544 بانک ملت را به نام جهاد دانشگاهی مشهد، به شماره 0902027657 تلگرام نمایند.

اخبار