سه شنبه# #،# #10# #بهمن# #1402

دکتر بخشی: در سنین جوانی سفر با دوستان و در سنین میانسالی سفرهای با خانواده بیش از همه است

اشتراک گذاری

مدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی گفت: سفرهای با خانواده در سنین میانسالی بیش از همه و حدود ۹۰ درصد است.

به گزارش پژوهشکده گردشگری دکتر حامد بخشی چهارم بهمن ماه درسومین نشست از سلسله نشست‌های موج دوم پیمایش ملی، ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارشناسی گردشگری ایران با موضوع  "بررسی مناسبات نسلی در گردشگری" با اشاره به رابطه معکوس سن و میزان سفر افزود: بر اساس برش سنی نتایج پیمایش ملی گردشگری تجربه عدم سفر با افزایش سن، افزایش می‌یابد و بالعکس آن تجربه سفر کردن در بین سنین 15 تا 24 سال افزایشی است.

به گفته مدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی نرخ سفر با دوستان با سن افراد رابطه منفی دارد، گفت: سفر جوانان با خانواده کمتر از همه است، همچنین با افزایش سن میزان سفر با دوستان کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه در فصل تابستان سفر در بین سنین 15 تا 24 سال افزایش دارد، عنوان کرد: این موضوع به دلیل فراغت از تحصیل و کار در این فصل است.

دکتر بخشی با بیان اینکه سفرهای تفریحی -سیاحتی برای ۲۵ تا ۳۴ ساله‌ها در اوج است، اظهار کرد: سفرهای طبیعی، تفریحی - سیاحتی و تاریخی با افزایش سن کاهش می یابد و با افزایش سن انگیزه سفر زیارتی افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه با افزایش سن استفاده از وسیله‌های همچون نقلیه قطار و اتوبوس بیشتر می‌شود، تصریح کرد: با کاهش سن استفاده از خودرو شخصی برای سفر بیشتر می‌شود.

مدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: صرف یک وعده غذای بیرون با افزایش سن کاهش و با کاهش سن افزایش می‌یابد.

اخبار